Poprzednia

ⓘ Szalom Kramer
Szalom Kramer
                                     

ⓘ Szalom Kramer

Urodził się w 1912 w Sanoku. Był synem Salomona Szlomo Kramera, prowadzącego w Sanoku fabrykę octu, soków i przetworów owocowych "Eska” przy ulicy Ogrodowej 17 w dzielnicy Błonie, członkiem stowarzyszenia kupców w Sanoku, a także działaczem ruchu Mizrachi.

Uczęszczał do chederu oraz do polskiej szkoły. Od 1925 do 1931 kształcił się w seminarium rabinackim w Warszawie uzyskując tytuł rabina. Studiował w Warszawie oraz od 1932 do 1933 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1934 wyemigrował do Palestyny. Ukończył Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. pracował jako redaktor w dzienniku "Daver”. Podczas II wojny światowej od 1942 do 1944 służył w szeregach armii brytyjskiej. W ramach Holocaustu śmierć ponieśli jego ojciec, siostra, brat. Po powrocie osiadł w Kirjat Chajjim na przedmieściach Hajfy, gdzie był nauczycielem, później od 1953 w Jerozolimie. Od 1955 do śmierci był jednym z dwóch wykładowców literatury w uczelni Davida Yellina w Jerozolimie. Publikował tomy szkiców i portretów literackim, przekłady, pisał eseje. W 1970 otrzymał nagrodę Wallenrod w "Moznayim”. Zmarł w 1978.