Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Filipów”
Placówka Straży Celnej Filipów”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Filipów”

Placówka Straży Celnej "Filipów” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Filipów” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Filipów” z Inspektoratu SC "Suwałki”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna. Jeszcze w roku 1927 Inspektorat Straży Celnej "Suwałki” przekazał rejon ochranianej granicy państwowej jednostkom Korpusu Ochrony Pogranicza, a konkretnie batalionowi odwodowemu KOP "Suwałki”. W tym celu na granicy polsko-pruskiej rozwinięto strażnice kompanii granicznej KOP "Filipów”, która przejęła służbę graniczną od rozformowanych komisariatów straży celnej.

Rozkazem nr 2 z 16 stycznia 1939 roku w sprawie przejęcia odcinka granicy polsko-niemieckiej od Korpusu Ochrony Pogranicza na terenie Mazowieckiego Okręgu Straży Granicznej oraz przekazania Korpusowi Ochrony Pogranicza odcinka granicy na terenie Wschodniomałopolskiego Okręgu Straży Granicznej, komendant Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski utworzył na terenie Obwodu Straży Granicznej "Filipów” komisariat Straży Granicznej "Filipów”, a z dniem 1 lutego 1939 powołał placówkę Straży Granicznej I linii "Filipów”.