Poprzednia

ⓘ 2 złote wzór 1924
2 złote wzór 1924
                                     

ⓘ 2 złote wzór 1924

2 złote wzór 1924 – moneta dwuzłotowa, bita w srebrze, wprowadzona do obiegu 1 lipca 1924 r., wycofana z obiegu 31 stycznia 1933 r.

W niektórych opracowaniach z początku XXI w. jako data wprowadzenia dwuzłotówki do obiegu podawany był 31 stycznia 1925 r., a w innych tego samego autora – 31 maja 1924 r., czyli dzień wejścia w życie rozporządzenia o ustaleniu wzorów monet Dz.U. z 1924 r. nr 45, poz. 476.

Monetę bito z datami rocznymi 1924 i 1925.

                                     

1. Awers

W centralnym punkcie umieszczono godło – orła w koronie, poniżej rok emisji, dookoła napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA”, a w przypadku mennic w Paryżu, Birmingham i Londynie, znak mennicy:

 • róg obfitości z lewej strony oraz pochodnia z prawej strony daty rocznej – Paryż,
 • litera H po dacie rocznej – Birmingham,
 • kropka po dacie rocznej – Londyn.
                                     

2. Nakład

Monetę bito w srebrze próby 750, na krążku o średnicy 27 mm, masie 10 gramów, z rantem ząbkowanym, wg projektu Tadeusza Breyera z wykorzystaniem na awersie orła Edmunda Bartłomiejczyka, w czterech mennicach:

 • brytyjskiej Kings Norton Metal Company Ltd. Ralf Heaton & Sons w Birmingham 1924 r., 1 200 000 szt.,
 • francuskiej Hôtel des Monnaies w Paryżu 1924 r., 8 178 641 szt.,
 • amerykańskiej United States Mint Philadelphia w Filadelfii,
 • brytyjskiej Royal Mint w Londynie 1925 r., 10 800 000 szt.
                                     

3. Opis

Moneta była bita wg ustroju monetarnego wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1924 r. znowelizowanym w kwietniu tego roku, w którym stanowiono o biciu, wg jednego wzoru, monet 1, 2, 5 złotych w srebrze próby 750 i masie 5 gramów przypadających na 1 złoty. Ostatecznie, wg tego rozporządzenia, do obiegu wprowadzono tylko monety jedno- i dwuzłotowe.

W przypadku dwuzłotówki, w 1924 roku zamówiono:

 • 7.5 mln. sztuk w Paryżu,
 • 12 mln. sztuk w Birmingham i
 • 6 mln. sztuk w Filadelfii.

Po wprowadzeniu do obiegu 1 listopada 1924 r. pierwszych 800 000 szt. z Birmingham, stwierdzono istotną usterkowość tego nakładu i zdecydowano się na przeniesienie zamówienia do mennicy w Londynie, zrealizowanego ostatecznie w 1925 r. Dnia 17 października 1924 dostarczono do Polski z Filadelfii 1.5 mln sztuk. Również i w tym przypadku stwierdzono znaczny odsetek wad. Mimo, że monety te były wybite stemplem odwróconym, zdecydowano się na wprowadzenie 780 tys. sztuk do obiegu. Mennica w Filadelfii dokończyła złożone zamówienie bijąc monety z datą roczną 1925 stemplem zwykłym nieodwróconym.

Monety z datą roczną 1924 z Filadelfii wybite zostały stemplem odwróconym, wszystkie pozostałe, w tym te z Filadelfii z 1925 r., stemplem zwykłym.

Moneta 2 złote 1924 z mennicy z Filadelfii była w XX w. jedyną polską monetą wprowadzoną do powszechnego obiegu, która została wybita stemplem odwróconym.

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 listopada 1927 r. Dz.U. z 1927 r. nr 97, poz. 855 zmieniono ustrój pieniężny, decydując między innymi o biciu monet dwuzłotowych w srebrze próby 500. Nigdy nie zrealizowano tego rozporządzenia ze względu na problemy mennicy w Warszawie związane z wyprodukowaniem krążków o takiej zawartości srebra. Wobec tego postanowiono w sierpniu 1932 r., że monety 2, 5, 10 złotych będą bite ze srebra próby 750 o masie 2.2 grama przypadających na 1 złoty.

Dwuzłotówki wzór 1924 często w okresie II Rzeczypospolitej były fałszowane. Zazwyczaj odlewano je w jasnym metalu, a później srebrzono. W sprawozdaniu mennicy za lata 1927–1930 odnotowano również istnienie fałszywych stempli tej monety. W kolejnych latach dwuzłotówki wzór 1924 stanowiły ponad połowę wykrywanych fałszerstw.

Ząbkowanie rantu dwuzłotówek bitych w poszczególnych mennicach różni się między sobą. Porównywanie wzoru rantu łatwo pozwala na wykrycie fałszerstw na szkodę kolekcjonerów będących przeróbkami innych oryginalnych egzemplarzy. Dotyczy to głównie odmian:

 • z Birmingham 1924 – dostawiana litera H po 1924 na oryginałach z Paryża, na których usunięto wcześniej róg obfitości i pochodnię, oraz
 • egzemplarzy w stanie zachowania I z Filadelfii z 1925 r. – usuwana kropka po 1925 z oryginałów z Londynu z tego samego roku.

Stopień rzadkości poszczególnych odmian przedstawiony jest w tabeli:                                     

4. Wersje próbne

W katalogach podana jest informacja o wybiciu próbnych wersji monety:

 • srebrze, z rantem gładkim, bez żadnych znaków mennicy, bita w Warszawie, nakład nieznany,
 • z innym awersem rok "19 24" wokół orła, bita w Warszawie w
 • nowym srebrze nakład nieznany,
 • srebrze, z rantem ząbkowanym, bez żadnych znaków mennicy, bita w Filadelfii również w Warszawie 100 sztuk,
 • z datą 1924 w
 • srebrze, z literką H po roku i państwową puncą srebra po ZŁOTE, bita w Birmingham nakład nieznany,
 • mosiądzu, bez żadnych znaków mennicy, bita w Warszawie 40 sztuk,
 • srebrze, z wypukłym napisem "ESSAI” na rewersie, z mennicy w Paryżu 15 sztuk,
 • srebrze z wklęsłymi napisami na awersie "14” i "U.S.M” z mennicy w Filadelfii nakład nieznany,
 • srebrze z rantem gładkim, bita bez pierścienia, bez znaku mennicy nakład nieznany,
 • srebrze nakład nieznany,
 • srebrze i znakiem mennicy w Warszawie przed datą 10 sztuk,
 • srebrze, z literką H, stempel odwrócony, bita w Birmingham 60 sztuk,
 • z datą 1925 w srebrze, ze znakiem mennicy w Warszawie po dacie 10 sztuk,
 • srebrze stemplem lustrzanym 100 sztuk,
 • z datą 1927 i nieznacznie zmienionym wzorze awersu
 • miedzi nakład nieznany,
 • bez napisu "PRÓBA” w
 • srebrze 100 sztuk,
 • srebrze 100 sztuk,
 • z wypukłym napisem "PRÓBA” w
 • brązie 10 sztuk.
 • srebrze, stempel lustrzany nakład nieznany,
 • z wklęsłym napisem "PRÓBA” w miedzi nakład nieznany.

Użytkownicy również szukali:

2 zł 1924 literka h, 2 zł 1925 bez kropki,

...
...
...