Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Zwardoń Stacja”
Placówka Straży Celnej Zwardoń Stacja”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Zwardoń Stacja”

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Stacja” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Rajczy stacjonował sztab 4 kompanii 7 batalionu celnego. Kompania wystawiała również placówkę w Zwardoniu Stacji. W 1922 roku w Istebnej stacjonował sztab 1 kompanii 7 batalionu celnego. Kompania wystawiała również placówkę w Zwardoniu Stacji. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Zwardoń Stacja” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Rycerka” z Inspektoratu SC "Żywiec”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna. Rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariat Straży Granicznej "Rajcza”. Placówka Straży Granicznej I linii "Zwardoń” znalazła się w jego strukturze.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...