Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Klin”
Placówka Straży Celnej Klin”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Klin”

Placówka Straży Celnej "Klin” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1922 roku w Istebnej stacjonował sztab 3 kompanii 7 batalionu celnego. Kompania wystawiała również placówkę w Klinie. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Klin” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Ujsoły” z Inspektoratu SC "Żywiec”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...