Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Głuchaczki”
Placówka Straży Celnej Głuchaczki”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Głuchaczki”

Placówka Straży Celnej "Głuchaczki” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Korbielowie stacjonował sztab 1 kompanii 7 batalionu celnego. Kompania wystawiała również placówkę w Głuchaczkach. W 1922 roku w Korbielowie stacjonował sztab 4 kompanii 7 batalionu celnego. Kompania wystawiała również placówkę w Głuchaczkach. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Głuchaczki” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Korbielów” z Inspektoratu SC "Żywiec”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...