Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Chyżne”
Placówka Straży Celnej Chyżne”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Chyżne”

Placówka Straży Celnej "Chyżne” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1922 roku w Jabłonce stacjonował sztab 1 kompanii 8 batalionu celnego. Kompania wystawiała również placówkę w Chyżnem. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Chyżne” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Chyżne” z Inspektoratu SC "Żywiec”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna. Rozkazem nr 7 z 25 września 1929 roku w sprawie reorganizacji i zmian dyslokacji Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego komendant Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski powołał komisariatu SG "Jabłonka”. Placówka Straży Granicznej I linii "Chyżne” znalazła się w jego strukturze.