Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Hnyła”
Placówka Straży Celnej Hnyła”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Hnyła”

Placówka Straży Celnej "Hnyła” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Siankach stacjonował sztab 2 kompanii 12 batalionu celnego. Kompania wystawiała między innymi placówkę w Hnyłach. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Hnyła” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Sianki” z Inspektoratu SC "Sambor”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna. Rozkazem nr 5 z 16 maja 1928 roku w sprawie organizacji Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariatu SG "Wysocko Niżne”. Placówka Straży Granicznej I linii "Hnyła” weszła w jego skład.