Poprzednia

ⓘ Adam Sulikowski
                                     

ⓘ Adam Sulikowski

Adam Aleksander Sulikowski – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i teorii prawa.

                                     

1. Życiorys

W 2000 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam też w 2003 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a w 2010 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: teoria prawa. W 2015 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Został profesorem nadzwyczajnym Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Posthumanizm a prawoznawstwo, Opole 2013.
  • Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności, Wrocław 2008 Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3043.
  • Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej, Wrocław 2003.
  • Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Wrocław 2012.