Poprzednia

ⓘ Janusz Kręcidło
                                     

ⓘ Janusz Kręcidło

Janusz Kręcidło – polski duchowny katolicki, saletyn, profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                     

1. Życiorys

W 1986 wstąpił do zakonu saletynów. W 1993 ukończył studia magisterskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie. W 1998 uzyskał licencjat nauk teologicznych. Doktorat obronił w 2002. W latach 2002-2005 odbył studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie licencjat nauk biblijnych. W 2005 studiował w École biblique et archéologique française de Jérusalem certificat de scholarité. Habilitował się w 2009. W 2015 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych w zakresie biblistyki.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Specjalizuje się w biblistyce i teologii biblijnej. Na UKSW pełni między innymi funkcje: senatora, kierownika Studiów Doktoranckich, dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych, kierownika Katedry Historii Biblijnej od 2011, przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Doktorantów, przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

                                     

2. Wybrane autorskie publikacje monograficzne

  • Biblijne mozaiki. T. 1 2016
  • Biblijne mozaiki. T. 2 2016
  • Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii: szkice z egzegezy antropologicznokulturowej 2013
  • Duch Święty i Jezus w Ewangelii Świętego Jana: funkcja pneumatologii w chrystologicznej strukturze czwartej Ewangelii 2006
  • The Spirit Paraclete and Jesus in the Gospel of John 2008
  • Jesus final call to faith John 12.44-50: literary approach 2007