Poprzednia

ⓘ Marketing
Marketing
                                     

ⓘ Marketing

Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość. Najkrótsza definicja marketingu brzmi "zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.

W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele zagadnień, takich jak:

 • przygotowanie odpowiedniej strategii ceny,
 • odnajdywanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców nabywców oraz dokładne ustalenie tych potrzeb,
 • opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji,
 • komunikacja z rynkiem.
                                     

1. Inne definicje

 • Marketing to działania, zespół instytucji i procesów służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie produktów, które mają wartość dla klientów, partnerów i społeczeństwa AMA – Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, 2013.
 • Marketing jest procesem planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek.
                                     

2. Zasady marketingowe

Można wyróżnić 3 podstawowe zasady marketingowe: orientacja na nabywcę, integracja działań marketingowych, zyskowność w długim horyzoncie czasowym. Podstawową zasadą marketingową jest orientacja na nabywców. Jej realizacja opiera się na wyodrębnieniu i opisie grup nabywców segmentacja i profilowanie, pozwalające na ich dokładniejszą charakterystykę, wyborze tych, do których kierować będziemy ofertę marketingową określenie rynku docelowego oraz działaniach w celu zajęcia optymalnego miejsca w ich świadomości pozycjonowanie.

                                     

3. Instrumenty marketingowe

Instrumenty marketingowe tworzą tzw. marketing mix. Najbardziej popularna jest koncepcja 4 P – produkt product, cena price, dystrybucja place i promocja promotion. Rozwój marketingu spowodował rozszerzanie tego zestawu do 7 P o kolejne 3 elementy – ludzie people, świadectwo materialne physical evidence, proces process. Istnieją także inne koncepcje instrumentów marketingowych, których przykładem jest koncepcja 4 C – wartość dla klienta customer value, koszt cost, wygoda nabycia convenience, komunikacja communication rozszerzonych do 7 C o elementy wiarygodności, wizualnej gwarancji odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług oraz wygody.

                                     

4. Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to sposób, w jaki przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe cele marketingowe. Odzwierciedla ona poglądy zarządzających przedsiębiorstwem dotyczące wykorzystania posiadanych umiejętności i zasobów na rynku. Podstawą w budowaniu strategii marketingowej jest podjęcie wysiłku związanego z planowaniem marketingowym, którego proces powinien być ściśle powiązany z ogólnym planowaniem strategicznym w firmie. Zgodnie z modelem zaproponowanym przez M. McDonalda na proces strategicznego planowania marketingowego składa się 10 kroków, które w wyniku pogrupowania tworzą cztery zasadnicze fazy postępowania: ustalenie celów misja, cele firmy, przegląd sytuacji, formułowanie strategii oraz alokację zasobów i monitoring budżet, program wdrożeniowy na pierwszy rok.

                                     

5. Rodzaje marketingu

 • marketing w wyszukiwarkach internetowych
 • shopper marketing
 • marketing afiliacyjny
 • marketing cyfrowy
 • marketing zwrotny
 • ambient marketing
 • marketing internetowy
 • social media marketing
 • marketing narracyjny
 • marketing sensoryczny
 • marketing polityczny
 • content marketing
 • marketing zaangażowany społecznie
 • marketing wielopoziomowy
 • marketing szeptany
 • marketing zapachowy
 • marketing mobilny
 • marketing podstępny
 • remarketing
 • marketing wirusowy
 • marketing SMS
 • marketing partyzancki
 • marketing sportowy
                                     

6. Literatura

 • Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006
 • Ph. Kotler, K.L. Keller: Marketing, Rebis, Poznań 2012
 • P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz: Marketing, Teoria i przykłady. Placet 2010
 • L. Garbarski red.: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011
 • A. Mazurkiewicz-Pizło, W. Pizło, Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku, PWN, Warszawa 2017.