Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Chylonia”
Placówka Straży Celnej Chylonia”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Chylonia”

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Chyloni stacjonował sztab 1 kompanii 19 batalionu celnego. 1 kompania celna wystawiła między innymi placówkę w Chyloni. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Chylonia” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Chylonia” z Inspektoratu SC "Wejherowo”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna.