Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Lubonia”
Placówka Straży Celnej Lubonia”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Lubonia”

Placówka Straży Celnej "Lubonia” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Przymuszewie stacjonował sztab 3 kompanii 3 batalionu celnego. 3 kompania celna wystawiła między innymi placówkę w Luboniu. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Lubonia” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Przymuszewo” z Inspektoratu SC "Kościerzyna”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna. W strukturach nowo powstałej formacji nie odtworzono placówki "Lubonia”.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...