Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Mława”
Placówka Straży Celnej Mława”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Mława”

Placówka Straży Celnej II linii "Mława” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Mława” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Janowiec Kościelny” z Inspektoratu SC "Praszka”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna. Rozkazem nr 1 z 12 marca 1928 roku w sprawach organizacji Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Naczelny Inspektor Straży Celnej gen. bryg. Stefan Pasławski określił strukturę organizacyjną komisariatu SG "Działdowo”. Placówka Straży Granicznej II linii "Mława” znalazła się w jego strukturze.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...