Poprzednia

ⓘ Herniczkowie herbu Kotwicz
Herniczkowie herbu Kotwicz
                                     

ⓘ Herniczkowie herbu Kotwicz

Według tradycji Herniczkowie to polska szlachta pochodzenia czeskiego. Herbarz Uruskiego podaje, że w XVII w. dziedziczyli Śliwoszki w ziemi mielnickiej. Na początku XIX w. rodzina wylegitymowała się szlachectwem w guberni wołyńskiej.

W I połowie XIX w. Franciszek Herniczek wraz z żoną Teklą z Kamieńskich osiedlił się w Królestwie Polskim. Jego potomkowie byli związani z licznymi dobrami, przede wszystkim w guberni radomskiej. Były to m.in.:

  • klucz grabowiecki - Jana Herniczka syna Franciszka, ożenionego z Gertrudą z Wolanowskich
  • Prędocin - Stanisława Herniczka syna Ignacego i Wandy z Kiewliczów
  • Wola Siennińska k. Sienna - Konstantego Herniczka syna Franciszka, ożenionego z Teklą z Kiewliczów
  • Zakrzew - Jana Herniczka syna Ignacego i Wandy z Kiewliczów
  • Ruda Kościelna - Antoniego Herniczka syna Franciszka i jego szwagrów: Teofila Nowakowskiego i Józefa Targowskiego
  • Potoczek - Franciszka Herniczka, a następnie jego syna Stanisława, ożenionego z córką gen. Ignacego Prądzyńskiego - Heleną
  • Bronowice z Kajetanowem, Łękami i Sarnowem - Kazimierza Herniczka syna Stanisława i Heleny z Prądzyńskich
  • Jedlanka - Ignacego Herniczka syna Franciszka, ożenionego z Wandą z Kiewliczów

Anna z Herniczków Targowska córka Franciszka i Tekli z Kamieńskich była babką polskiego polityka i dyplomaty Józefa Targowskiego.