Poprzednia

ⓘ Michał Płachta
                                     

ⓘ Michał Płachta

Michał Wojciech Płachta – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa karnego, w latach 2002–2004 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam też w 1983 otrzymał stopień naukowy doktora. W 1997 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Transfer of Prisoners under International Instruments and Domestic Legislation. A Comparative study (Przekazywanie skazanych na podstawie instrumentów międzynarodowych i ustawodawstwa wewnętrznego uzyskał w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne. W 2002 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Był profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2002–2004 dziekanem tego wydziału.

W 2001 pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora uzyskał Wojciech Zalewski.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Międzynarodowy Trybunał Karny 2 tomy, Kraków: Zakamycze 2004.
  • Transfer of Prisoners under International Instruments and Domestic Legislation: A Comparative Study, Freiburg: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 1993.
  • Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa. Studium międzynarodowe i porównawcze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.