Poprzednia

ⓘ Wojciech Brzozowski (prawnik)
                                     

ⓘ Wojciech Brzozowski (prawnik)

Wojciech Adam Brzozowski – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.

                                     

1. Życiorys

W 2009 na podstawie rozprawy pt. Konstytucyjna zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych napisanej pod kierunkiem Michała Pietrzaka otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalności: prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe. W 2017 na tym samym wydziale na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalności: prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe.

Został adiunktem w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW oraz kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego na tym wydziale.

Był zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP. Pełnił funkcję sekretarza redakcji miesięcznika "Państwo i Prawo”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, w którym pełni funkcję członka zarządu.

Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023.

                                     

2. Nagrody i wyróżnienia

W 2010 rozprawa doktorska jego autorstwa pt. Konstytucyjna zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych uzyskała 1. nagrodę w XLV Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w kategorii prac doktorskich. Książka stanowiąca rozszerzoną i zaktualizowaną wersję tej rozprawy otrzymała w 2014 nagrodę w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego, przyznawaną przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Jego rozprawa habilitacyjna pt. Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 19 czerwca 2017.

                                     

3. Wybrane publikacje

  • Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona 2016
  • Prawa człowieka współaut., 2018, 2019
  • Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji red. nauk., 2015
  • Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP 2011

Użytkownicy również szukali:

wojciech brzozowski absolutio, wojciech brzozowski prawnik, wojciech brzozowski uw, wojciech brzozowski zamość,

...
...
...