Poprzednia

ⓘ Order Cisneros
Order Cisneros
                                     

ⓘ Order Cisneros

Order ustanowiony został 8 marca 1944 przez gen. Francisco Franco dla uczczenia kardynała Franciszka Jimeneza Cisnerosa 1436-1517, który po wstąpieniu do franciszkanów został spowiednikiem królowej Izabeli Katolickiej. W 1495 został arcybiskupem Toledo i prymasem Hiszpanii, a także Kanclerzem Królestwa i Głównym Doradcą króla Ferdynanda i królowej Izabeli. Założył hiszpański uniwersytet w Alcala i fundował stypendia dla studentów z wielu europejskich szkół. W 1506 został wicekrólem Królestwa Hiszpanii i Wielkim Inkwizytorem Kastylii i Leonu. Mimo piastowanych najwyższych urzędów żył w ubóstwie jak franciszkanin, a swoje działania podporządkował dobru państwa i ludzi.

Order podzielony został na sześć klas z limitowaną liczbą odznaczonych dla pierwszych czterech klas:

  • Krzyż Cruz – bez limitu,
  • Wielki Łańcuch Gran Collar – 11 osób,
  • Komandor z Gwiazdą Encomienda con Placa – 500 osób,
  • Komandor Encomienda Sencilla – 1 tys. osób,
  • Krzyż Wielki Gran Cruz – 200 osób,
  • Złoty Medal Medalla de Oro – bez limitu.

Dekret z 15 kwietnia 1977 zreformował kancelarię orderu i odtąd, pomimo pozostawienia hiszpańskiego króla jako wielkiego mistrza, zaprzestano dalszych nadań powodując faktyczne wygaszenie orderu.

                                     

1. Opis odznaki

Krzyż orderu to złoto obramowany, zakończony złotymi kulkami, czerwono-emaliowany krzyż ośmioramienny. W środku krzyża znajduje się wizerunek czarnego orła w złotej aureoli. Między ramionami krzyża umieszczonych jest dziesięć strzał.