Poprzednia

ⓘ Diagnosta samochodowy
                                     

ⓘ Diagnosta samochodowy

Diagnosta samochodowy – osoba, która ukończyła kurs oraz zdała egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny z wynikiem pozytywnym.

Jest to najczęściej osoba z wykształceniem średnim technicznym bądź wyższym która posiada w zależności od wykształcenia, odpowiednią ilość lat praktyki przy eksploatacji bądź naprawach pojazdów samochodowych.

Głównym celem pracy diagnosty samochodowego jest określenie stanu technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów. Oceny dokonuje się na podstawie rozporządzenia Dz.U. z 2012 r. poz. 996, w którym dokładnie określone są kryteria jakie powinien spełnić pojazd. Ponadto diagnosta wykonuje wiele badań dodatkowych m.in. takie które:

  • zostały skierowane przez starostę, w celu ustalenia nieznanych danych technicznych pojazdu,
  • przystosowano do wykorzystywania jako taksówka, pojazd uprzywilejowany lub do nauki jazdy.
  • zostały skierowane przez policję lub starostę, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku,

Obecnie każdy diagnosta samochodowy, który posiada uprawnienia może pracować na podstawowych jak i okręgowych stacjach kontroli pojazdów.

                                     
  • dla kierującego pojazdem wpisanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu, MSWiA
  • badania technicznego pojazdu dane diagnosty wykonującego badanie techniczne dane organu nadającego uprawnienia diagnosty wykonującego badanie techniczne