Poprzednia

ⓘ 2/I Batalion Wartowniczy
2/I Batalion Wartowniczy
                                     

ⓘ 2/I Batalion Wartowniczy

2/I batalion wartowniczy sformowano w 1919 roku. Funkcjonował w strukturze Okręgu Generalnego "Warszawa”. W skład batalionu wchodziło dowództwo oraz 4 kompanie po 3 plutony. W dowództwie, oprócz dowódcy batalionu, służyli oficerowie: sztabowy, adiutant, prowiantowy i kasowy; podoficerowie: mundurowy, prowiantowy, rusznikowy, sanitarny oraz 6 ordynansów.

Pod koniec września 1920 roku zapadła w Ministerstwie Spraw Wojskowych decyzja o likwidacji Korpusu Strzelców Granicznych. 29 września 1920 dyrektywa Ministerstwa Spraw Wojskowych nakazała batalionom wartowniczym ochronę granic. W sumie na 48 baonów wartowniczych, do służby granicznej przeznaczono 21 baonów. Rozporządzeniem MSWojsk. z 13 listopada 1920 nakazano luzowanie kolejnych pułków Strzelców Granicznych. 4 pułk Strzelców Granicznych, pełniący służbę na granicy zachodniej od Bałtyku do granicy DOG "Poznań”, oraz batalion morski ochraniający granicę morską, luzowały trzy bataliony wartownicze: nr 2/I z siedzibą dowództwa w Chojnicach, nr 4/I w Kościerzynie, oraz nr l/VIII z Wejherowa.

                                     

1. Służba graniczna

Luzowanie oddziałów Strzelców Granicznych w DOG "Pomorze” rozpoczęto 4 grudnia 1920 roku. Całość granic przylegających do tego okręgu podzielono na pięć odcinków. Odcinek piąty od Jeziora Kruszyńskiego do granicy z DOG "Poznań” obsadził batalion wartowniczy nr 2/I z miejscem postoju dowództwa w Chojnicach. Długość odcinka wynosiła 140 km. Dowództwa kompanii rozlokowano w Przymuszewie, Zielonej Chocinie, Doręgowicach i w Lutowie.

Sąsiednie bataliony
  • 4/I batalion wartowniczy ⇔? − 1920

Użytkownicy również szukali:

...
...
...