Poprzednia

ⓘ Jolanta Choińska-Mika
                                     

ⓘ Jolanta Choińska-Mika

Jolanta Choińska-Mika – polska historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia w kadencji 2016-2020.

                                     

1. Życiorys

W 1980 ukończyła studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie została zatrudniona jako asystent stażysta. Zajmowała następnie stanowiska asystenta i starszego asystenta. Po uzyskaniu w 1991 stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych została adiunktem w macierzystym instytucie. W 2004 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W 2009 została profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego UW ds. studenckich. W 2016 została wybrana prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia na lata 2016-2020.

                                     

2. Ważniejsze publikacje

 • Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji: społeczności lokalne - władza w epoce Jana Kazimierza, Warszawa 2002
 • Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998
                                     
 • senatorskich. W jego obrębie wyróżnia podział na dygnitarzy i urzędników. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 56. Volumina
 • Szujski, Kraków : Komisya Hist. Tow. Nauk. Kraków 1872, s. 220. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 51 - 52. Volumina
 • warszawski 1626 roku. Podpisał pacta conventa Władysława IV Wazy. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 70. Herbarz
 • na sejm 1627 roku. Herbarz polski, t. II, Warszawa 1900, s. 123. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 70. Jan Seredyka
 • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. IV, Warszawa 1907, s. 196. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 70, 156. Rocznik
 • Władisława Zygmunta . roku 1632 . Woiewodztwo Krákowskie., s. C. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów Warszawa 1998, s. 180, Władysław
 • Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 88. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 69. Anna Filipczak - Kocur
 • Pieńkowskiej z tym tytułem wystąpił już w czasie elekcji 1587 roku Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 69. tak nazywano
 • 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z ziemi czerskiej. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 70. Jan Kwak
 • Internetowej, tom 15, str. 134 Wodyński herbu Kościesza t. 9 s. 379 - 380 Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998
 • Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 44, s. 294. Jolanta Choińska - Mika Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 70. Przemysław