Poprzednia

ⓘ Kompania Węglowa
Kompania Węglowa
                                     

ⓘ Kompania Węglowa

Kompania Węglowa – polska spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach w latach 2003-2016 była największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie. Wszystkie zakłady górnicze oraz oddziały zaplecza technicznego w 2016 r. przejęła Polska Grupa Górnicza. Obecnie Kompania Węglowa na bazie Zakładu Zagospodarowania Mienia prowadzi działania związane z zagospodarowaniem majątku nieprodukcyjnego przekazanego z kopalń czynnych i likwidowanych oraz nadzorem nad Spółkami Grupy Kapitałowej KW SA.

W Kompanii Węglowej pracowało łącznie około 55 tys. osób. Roczna zdolność wydobywcza wynosiła około 40 mln ton. Siedziba spółki znajduje się w Katowicach przy ulicy Powstańców. Spółka powstała w 2003 roku w miejsce zlikwidowanych pięciu Spółek Węglowych: Rybnickiej, Bytomskiej, Nadwiślańskiej, Rudzkiej i Gliwickiej. W jej skład weszły wtedy 23 kopalnie i 9 zakładów.

Zakłady produkcyjne Kompanii Węglowej w dniu 29 kwietnia 2016 zbyto do Polskiej Grupy Górniczej.

                                     

1. Historia

Na bazie zlikwidowanej Wspólnoty Węgla Kamiennego WWK utworzono 12 lipca 1990 roku firmę pod nazwą Państwowa Agencja Węgla Kamiennego Spółka Akcyjna, której następnie nazwę zmieniono w dniu 12 lipca 1996 roku na: Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Spółka Akcyjna, a w dniu 30 grudnia 2002 roku dokonało kolejnej zmiany dotychczasowej firmy na: Kompania Węglowa Spółka Akcyjna. Znak firmowy i kompleksową identyfikację przedsiębiorstwa stworzył Rafał Bogusławski współpracujący z A.R. Promix. Na bazie zakładów Kompanii Węglowej od 29 kwietnia 2016 eksploatację węgla prowadzi Polska Grupa Górnicza.

                                     

2. Sytuacja finansowa

W roku 2005 firma przyniosła ok. 200 mln zł zysku, natomiast w roku 2006 przyniosła ok. 50 mln zł strat, głównie za sprawą katastrof górniczych, np. na kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Według danych za rok 2009 kapitał własny spółki wynosił 1.42 mld zł. Zysk netto wyniósł 25 mln zł, a zatrudnienie 66 tys. osób. Ogólne przychody przedsiębiorstwa w roku 2012 przekroczyły 11 730 mln złotych, przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 11 720 mln złotych, a zyski netto ponad 160 mln złotych.

Obecnie wydobycie węgla kamiennego spada - w 2012 wyniosło 39 mln t, w 2013 tylko 36 mln t. Strata netto za 2013 wyniosła 700 mln zł. W 2014 roku spółka jest na skraju bankructwa. Jako główne przyczyny problemów wskazywane są: konkurencja ze strony węgla importowanego, spadki cen węgla na rynkach światowych, zacofanie technologiczne spowodowane przeznaczaniem większości zysków na wypłaty zamiast na inwestycje, niska efektywność pracy np. bardzo długi czas dojścia do przodków, i przerosty zatrudnienia w działach administracyjnych i niska kultura zarządzania. Jak jednak wskazuje FOR węgiel importowany stanowi jedynie 8% krajowego zużycia i to głównie na północy kraju, gdzie transport ze Śląska jest droższy niż z bałtyckich portów przeładunkowych. Głównym problemem KW jest niska efektywność i wysokie koszty własne.

W 2014 roku rząd po raz kolejny odroczył spłatę należności wobec urzędów skarbowych oraz ZUS w wysokości ponad 280 mln zł. Odroczenie uzasadniono "ochroną tysięcy miejsc pracy w regionie śląskim".

Jak wynikało z danych finansowych KW za pierwsze półrocze 2014 roku z 15 kopalni należących w tym czasie do spółki aż 12 przynosiło straty. Zysk przynosiły tylko trzy kopalnie: Marcel 74 zł. zysku na tonie wydobytego węgla, Piast zysk: 16 zł./t. i Ziemowit zysk: 9 zł./t., w pozostałych strata na każdej wydobytej tonie węgla wynosiła od 12 zł Chwałowice do 247 zł Brzeszcze. W I. półroczu 2014 r. spółka zatrudniała 53 127 pracowników.

Jedną z przyczyn wysokich kosztów wydobycia KW i braku konkurencyjności jest przestarzały sprzęt, co wynika m.in. z presji związków zawodowych, które w poprzednich latach wymuszały na zarządzie przeznaczanie zysków na wynagrodzenia zamiast na inwestycje w nowoczesny sprzęt.

                                     

3. Restrukturyzacja

7 stycznia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła program restrukturyzacji Kompanii Węglowej poprzez przekazanie czterech kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, wniesienie najpierw czterech, a następnie pięć kolejnych do nowej spółki celowej powołanej przez Węglokoks SA oraz sprzedaż KWK Piekary bezpośrednio do Węglokoksu. W maju 2015 Kompania Węglowa nieodpłatnie zbyła do SRK kopalnie Brzeszcze, Makoszowy i Centrum oraz sprzedała spółce Węglokoks Kraj kopalnie Bobrek i Piekary.

We wrześniu 2015 Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało stanowisko, w którym odroczyło powstanie Nowej Kompanii Węglowej struktura kapitałowa NKW złożona z trzech akcjonariuszy - Węglokoksu, Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw zarządzanym przez Polskie Inwestycje Rozwojowe oraz Towarzystwa Finansowego Silesia) m.in. ze względu na zasygnalizowanie przez Komisję Europejską wysokiego ryzyka wszczęcia postępowania przeciwko Polsce z powodu stosowania niedozwolonej pomocy publicznej. 30 września zapadła decyzja o wniesieniu do 100 proc. akcji Kompanii Węglowej do spółki Towarzystwo Finansowe Silesia.

Ostatecznie w kwietniu 2016 większość kopalń i zakładów Kompanii Węglowej przejęła Polska Grupa Górnicza.                                     

4. Skład Kompanii Węglowej

 • KWK Jankowice Rybnik
 • KWK Pokój Ruda Śląska
 • KWK Chwałowice Rybnik
 • KWK Ziemowit Lędziny
 • KWK Bolesław Śmiały Łaziska Górne
 • KWK Bielszowice Ruda Śląska
 • KWK Sośnica Gliwice
 • KWK Halemba-Wirek Ruda Śląska
 • KWK Piast Bieruń
 • KWK Marcel Radlin
 • KWK Rydułtowy-Anna Rydułtowy
                                     

4.1. Skład Kompanii Węglowej Zakłady

 • Elektrociepłownia "Jankowice” Rybnik
 • Zakład Remontowo-Produkcyjny Bieruń
 • Zakład Zagospodarowania Mienia Bieruń
 • Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych Bieruń
 • Ciepłownia "Rymer” Rybnik
 • Ciepłownia "Anna” Pszów
 • Zakład Elektrociepłownie Rybnik
 • Ciepłownia "1 Maja” Wodzisław Śląski
 • Elektrociepłownia "Chwałowice” Rybnik
 • Elektrociepłownia "Marklowice” Marklowice
 • Zakład Informatyki i Telekomunikacji Rybnik

Zakład Informatyki i Telekomunikacji ZIT – specjalistyczna jednostka organizacyjna, pełniąca funkcję operatora telekomunikacyjnego, koordynuje także zadania operatorskie i telekomunikacyjne dla Centrali oraz oddziałów kopalń i zakładów Kompanii Węglowej.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiada zezwolenie na:

 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Dostarczanie udogodnień towarzyszących
 • Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej

Posiada własną numerację dla telefonii stacjonarnej w katowickiej strefie numeracyjnej 32 o prefiksach:

 • SPQM=7181-5
 • SPQM=7291-4
 • PQM=7392-5.7.8
 • SPQ=716.7
                                     

5. Struktura grupy kapitałowej Kompanii Węglowej

Grupa Kapitałowa Kompanii Węglowej prowadzi działalność w oparciu o spółki:

 • Gliwicki Zakład Usług Górniczych
 • Zakłady Odsalania Dębieńsko
 • HALDEX
 • Kompanijne Zakłady Remontowe "REMASZ”
 • Wydawnictwo Górnicze
 • GSU
 • Konsorcjum Ochrony Kopalń
 • TRAKT
 • Kompanijny Ośrodek Szkolenia
 • Nadwiślańska Agencja Turystyczna
                                     

6. Prezesi

 • Jacek Korski, p.o. 2010-2011
 • Tomasz Rogala, p.o. 2016
 • Mirosław Kugiel 2008-2010,
 • Jarosław Klima 2003
 • Joanna Strzelec-Łobodzińska 2011-2013
 • Krzysztof Sędzikowski 2014-2016
 • Marek Uszko, p.o. 2013-2014
 • Leszek Słaboń od 2016
 • Piotr Rykala, p.o. 2014
 • Grzegorz Pawłaszek 2006-2008
 • Maksymilian Klank 2003-2006
 • Krzysztof Sędzikowski, p.o. 2014
 • Andrzej Karbownik 1997-2000
 • Mirosław Taras 2014

Użytkownicy również szukali:

kompania węglowa cennik, kompania węglowa nieruchomości, kompania węglowa praca, kompania węglowa zarząd,

...
...
...