Poprzednia

ⓘ Inspektorat Straży Celnej „Sącz”
Inspektorat Straży Celnej Sącz”
                                     

ⓘ Inspektorat Straży Celnej "Sącz”

Inspektorat Straży Celnej "Sącz” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1927.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Inspektorat Straży Celnej "Sącz”, wraz ze swoimi komisariatami i placówkami granicznymi, znalazł się w podporządkowaniu Dyrekcji Ceł "Lwów”. W 1926 roku w skład inspektoratu wchodziło 6 komisariatów i 39 placówek Straży Celnej.

Rozporządzeniem ministra skarbu z 30 czerwca 1927 roku rozpoczęto reorganizację Straży Celnej. Inspektorat Straży Celnej "Sącz” został rozwiązany, a komisariaty weszły w skład nowego inspektoratu granicznego.

                                     

2. Funkcjonariusze inspektoratu

Obsada personalna w 1927:

  • funkcjonariusze młodsi
  • kierownik inspektoratu – inspektor Gustaw Marschalko
przodownik Franciszek Kozub 134 przodownik Jan Pach 266 strażnik Roman Płachta 1911 strażnik Stanisław Nowicki 2028 strażnik Wincenty Rządkowski 1441
                                     

3. Struktura organizacyjna

Organizacja inspektoratu w 1926 roku:

  • komisariat Straży Celnej "Muszyna”
  • komenda – Sącz
  • komisariat Straży Celnej "Szczawnica”
  • komisariat Straży Celnej "Piwniczna”
  • komisariat Straży Celnej "Tylicz”
  • komisariat Straży Celnej "Niedzica”
  • komisariat Straży Celnej "Zakopane”