Poprzednia

ⓘ Inspektorat Straży Celnej „Sambor”
Inspektorat Straży Celnej Sambor”
                                     

ⓘ Inspektorat Straży Celnej "Sambor”

Inspektorat Straży Celnej "Sambor” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1927.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Inspektorat Straży Celnej "Sambor”, wraz ze swoimi komisariatami i placówkami granicznymi, znalazł się w podporządkowaniu Dyrekcji Ceł "Lwów”. W 1926 roku w skład inspektoratu wchodziły 4 komisariaty i 21 placówek Straży Celnej.

Rozporządzeniem ministra skarbu z 30 czerwca 1927 roku rozpoczęto reorganizację Straży Celnej. Inspektorat Straży Celnej "Sambor” został rozwiązany, a komisariaty weszły w skład nowego inspektoratu granicznego.

                                     

2. Funkcjonariusze inspektoratu

Obsada personalna w 1927:

  • pomocnik kierownik inspektoratu – podkomisarz Jan Łoś
  • kierownik inspektoratu – komisarz Tadeusz Lewak
  • funkcjonariusze młodsi
przodownik Jan Gliniecki 105 strażnik Michał Adamiak 1918 strażnik Władysław Wróblewski 1991
                                     

3. Struktura organizacyjna

Organizacja inspektoratu w 1926 roku:

  • komisariat Straży Celnej "Maniów”
  • komisariat Straży Celnej "Karlsdorf”
  • komenda – Sambor
  • komisariat Straży Celnej "Sianki”
  • komisariat Straży Celnej "Wetlina”

Użytkownicy również szukali:

...
...
...