Poprzednia

ⓘ Inspektorat Straży Celnej „Dolina”
Inspektorat Straży Celnej Dolina”
                                     

ⓘ Inspektorat Straży Celnej "Dolina”

Inspektorat Straży Celnej "Dolina” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Inspektorat Straży Celnej "Dolina”, wraz ze swoimi komisariatami i placówkami granicznymi, znalazł się w podporządkowaniu Dyrekcji Ceł "Lwów”. W 1926 roku w skład inspektoratu wchodziły 4 komisariaty i 13 placówek Straży Celnej.

Rozporządzeniem ministra skarbu z 30 czerwca 1927 roku rozpoczęto reorganizację Straży Celnej. Inspektorat Straży Celnej "Dolina” został rozwiązany, a komisariaty weszły w skład nowego inspektoratu granicznego.

                                     

2. Funkcjonariusze inspektoratu

Obsada personalna w 1927:

  • funkcjonariusze młodsi
  • kierownik inspektoratu – komisarz Władysław Dubielski
  • pomocnik kierownik inspektoratu – podkomisarz Aleksander Dobrzański
starszy strażnik Jan Kaczmarek 326 strażnik Zenon Teleśnicki 2017 strażnik Bronisław Grzywak 1882
                                     

3. Struktura organizacyjna

Organizacja inspektoratu w 1926 roku:

  • komenda – Dolina
  • komisariat Straży Celnej "Ławoczne”
  • komisariat Straży Celnej "Ludwikówka”
  • komisariat Straży Celnej "Rafajłowa”
  • komisariat Straży Celnej "Osmołoda”