Poprzednia

ⓘ Inspektorat Straży Celnej „Cieszyn”
Inspektorat Straży Celnej Cieszyn”
                                     

ⓘ Inspektorat Straży Celnej "Cieszyn”

Inspektorat Straży Celnej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Cieszynie stacjonował sztab 19 batalionu celnego, a w 1922 roku sztab 17 batalionu celnego. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Inspektorat Straży Celnej "Cieszyn”, wraz ze swoimi komisariatami i placówkami granicznymi, znalazł się w podporządkowaniu Dyrekcji Ceł "Mysłowice”. W 1926 roku w skład inspektoratu wchodziło 4 komisariaty i 22 placówki Straży Celnej.

Rozporządzeniem ministra skarbu z 30 czerwca 1927 roku rozpoczęto reorganizację Straży Celnej. Odtąd Naczelny Inspektorat Straży Celnej podlegał bezpośrednio ministrowi skarbu, a Naczelnemu Inspektoratowi podlegały inspektoraty okręgowe. Te ostatnie przejęły kompetencje dyrekcji ceł. Inspektorat Straży Celnej "Cieszyn” przemianowany został na Inspektorat Graniczny Straży Celnej "Cieszyn” i wszedł w podporządkowanie Ślaskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Celnej.

                                     

2. Funkcjonariusze inspektoratu

Obsada personalna w 1927:

  • kierownik inspektoratu – Inspektor Władysław Ledochowicz
  • pomocnik kierownik inspektoratu – komisarz Józef Griwo-Kossow
  • funkcjonariusze młodsi
strażnik Stanisław Grzelak 288 strażnik Emil Tabak 1027 strażnik Tadeusz Gierut 267 strażnik Wilhelm Kurdziej 429
                                     

3. Struktura organizacyjna

Organizacja inspektoratu w 1926 roku:

  • komisariat Straży Celnej "Cieszyn”
  • komisariat Straży Celnej "Istebna”
  • komisariat Straży Celnej "Zebrzydowice”
  • komenda – Cieszyn
  • komisariat Straży Celnej "Ustroń”

Użytkownicy również szukali:

służba celna co to, służba celna nabór, służbą celna ustawą, urząd celny cieszyn infolinia,

...
...
...