Poprzednia

ⓘ Inspektorat Straży Celnej „Praszka”
Inspektorat Straży Celnej Praszka”
                                     

ⓘ Inspektorat Straży Celnej "Praszka”

Inspektorat Straży Celnej "Praszka” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w latach 1921–1928.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Praszce stacjonował sztab 5 batalionu celnego. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Inspektorat Straży Celnej "Praszka”, wraz ze swoimi komisariatami i placówkami granicznymi, znalazł się w podporządkowaniu Dyrekcji Ceł "Warszawa”.

Rozporządzeniem ministra skarbu z 30 czerwca 1927 roku rozpoczęto reorganizację Straży Celnej. Odtąd Naczelny Inspektorat Straży Celnej podlegał bezpośrednio ministrowi skarbu, a Naczelnemu Inspektoratowi podlegały inspektoraty okręgowe. Te ostatnie przejęły kompetencje dyrekcji ceł. Inspektorat Straży Celnej "Praszka” przemianowany został na Inspektorat Graniczny Straży Celnej "Praszka” i wszedł w podporządkowanie Ślaskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Celnej.

                                     

2. Służba graniczna

Sąsiednie inspektoraty
 • Inspektorat Straży Celnej "Ostrów” ⇔ Inspektorat Straży Celnej "Tarnowskie Góry” − 1926 na południu
 • Inspektorat Straży Celnej "Chorzele” ⇔ Inspektorat Straży Celnej "Grudziądz” − 1926 na północy
                                     

3. Funkcjonariusze inspektoratu

Obsada personalna w 1927:

 • niżsi funkcjonariusze
 • kierownik inspektoratu – starszy komisarz Józef Kozakiewicz do V 1928 → kierownik IG "Lubliniec”
starszy przodownik Aleksander Kulesza 601 przodownik Wacław Wójcik 602 przodownik Alfons Domiczak 615 starszy strażnik Klemens Popławski 623
                                     

4. Struktura organizacyjna

Organizacja inspektoratu w 1926 roku:

 • komisariat Straży Celnej "Janowiec Kościelny”
 • komisariat Straży Celnej "Kamińsko”
 • komenda – Praszka
 • komisariat Straży Celnej "Jelonki”
 • komisariat Straży Celnej "Praszka”
 • komisariat Straży Celnej "Gola”
 • komisariat Straży Celnej "Podłęże Szlacheckie”

Użytkownicy również szukali:

...
...
...