Poprzednia

ⓘ Komisariat Straży Celnej „Sianki”
Komisariat Straży Celnej Sianki”
                                     

ⓘ Komisariat Straży Celnej "Sianki”

Komisariat Straży Celnej "Sianki” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W lipcu i grudniu 1921 roku w Siankach stacjonował sztab 2 i 3 kompanii 12 batalionu celnego. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Komisariat Straży Celnej "Sianki”, wraz ze swoimi placówkami granicznymi, wszedł w podporządkowanie Inspektoratu Straży Celnej "Sambor”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku w jej miejsce powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 5 z 16 maja 1928 roku w sprawie organizacji Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariat Straży Granicznej "Wysocko Niżne”, który przejął ochronę granicy od rozwiązywanego komisariatu Straży Celnej.

                                     

2. Funkcjonariusze komisariatu

Kierownicy komisariatu
  • komisarz Antoni Żurkowski
  • podkomisarz Witalis Brzeski

Obsada personalna w 1926:

  • kierownik komisariatu – komisarz Antoni Żurkowski
  • pomocnik kierownika komisariatu – starszy przodownik Tadeusz Janów 18
                                     

3. Struktura organizacyjna

Organizacja komisariatu w 1926 roku:

  • placówka Straży Celnej "Hnyła”
  • placówka Straży Celnej "Libuchora”
  • placówka Straży Celnej "Sianki”
  • placówka Straży Celnej "Beniowa”
  • komenda – Sianki