Poprzednia

ⓘ Komisariat Straży Celnej „Korbielów”
Komisariat Straży Celnej Korbielów”
                                     

ⓘ Komisariat Straży Celnej "Korbielów”

Komisariat Straży Celnej "Korbielów” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Korbielowie stacjonował sztab 1 kompanii 7 batalionu celnego, który wystawił również placówkę. W 1922 roku w Korbielowie stacjonował sztab 4 kompanii 7 batalionu celnego. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Komisariat Straży Celnej "Korbielów”, wraz ze swoimi placówkami granicznymi, wszedł w podporządkowanie Inspektoratu Straży Celnej "Żywiec”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku w jej miejsce powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariat Straży Granicznej "Rajcza” z podkomisariatem "Jeleśnia”, który przejął ochronę granicy od rozwiązywanego komisariatu Straży Celnej.

                                     

2. Struktura organizacyjna

Organizacja komisariatu w 1926 roku:

  • placówka Straży Celnej "Krzyżówki”
  • placówka Straży Celnej "Głuchaczki”
  • placówka Straży Celnej "Kamienna”
  • komenda – Korbielów
  • placówka Straży Celnej "Sopotnia Wielka”

Użytkownicy również szukali:

...
...
...