Poprzednia

ⓘ Komisariat Straży Celnej „Cieszyn”
Komisariat Straży Celnej Cieszyn”
                                     

ⓘ Komisariat Straży Celnej "Cieszyn”

Komisariat Straży Celnej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Cieszynie stacjonował sztab 3 kompanii 7 batalionu celnego. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Komisariat Straży Celnej "Cieszyn”, wraz ze swoimi placówkami granicznymi, wszedł w podporządkowanie Inspektoratu Straży Celnej "Cieszyn”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku w jej miejsce powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariat Straży Granicznej "Cieszyn”, który przejął ochronę granicy od rozwiązywanego komisariatu Straży Celnej.

                                     

2. Funkcjonariusze komisariatu

Kierownicy
  • podkomisarz Aleksander Dzierżek – V 1928 → kierownik podkomisariatu Kalety
  • komisarz Paweł Bobowski był w 1926

Obsada personalna w 1926:

  • kierownik komisariatu – komisarz Paweł Bobowski
  • pomocnik kierownika komisariatu –
                                     

3. Struktura organizacyjna

Organizacja komisariatu w 1926 roku:

  • placówka Straży Celnej "Cieszyn”
  • placówka Straży Celnej "Puńców II”
  • komenda – Cieszyn
  • placówka Straży Celnej "Boguszowice”
  • placówka Straży Celnej "Puńców I”
  • placówka Straży Celnej "Dzięgielów”