Poprzednia

ⓘ Komisariat Straży Celnej „Istebna”
Komisariat Straży Celnej Istebna”
                                     

ⓘ Komisariat Straży Celnej "Istebna”

Komisariat Straży Celnej "Istebna” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1922 roku w Istebnej stacjonował sztab 1 kompanii 7 batalionu celnego. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Komisariat Straży Celnej "Istebna”, wraz ze swoimi placówkami granicznymi, wszedł w podporządkowanie Inspektoratu Straży Celnej "Cieszyn”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku w jej miejsce powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną.

Rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariat Straży Granicznej "Istebna”, który przejął ochronę granicy od rozwiązywanego komisariatu Straży Celnej.

                                     

2. Funkcjonariusze komisariatu

Obsada personalna w 1926:

  • pomocnik kierownika komisariatu – starszy przodownik Jan Tyszkiewicz 1026
  • kierownik komisariatu – starszy komisarz Stanisław Piotrowski
                                     

3. Struktura organizacyjna

Organizacja komisariatu w 1926 roku:

  • placówka Straży Celnej "Jaworzynka”
  • placówka Straży Celnej "Maciejka”
  • placówka Straży Celnej "Bobczanka”
  • komenda – Istebna
  • placówka Straży Celnej "Istebna”