Poprzednia

ⓘ Adrian Chabowski
                                     

ⓘ Adrian Chabowski

Adrian Chabowski – polski naukowiec, lekarz, fizjolog, profesor nauk medycznych. Prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

                                     

1. Życiorys

W 1998 ukończył studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie po stażu, w 1999, rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii. W 1992 pod kierunkiem dr hab. Marioli Sulkowskiej z Zakładu Anatomii Patologicznej AMB obronił pracę doktorską "Badania lokalizacji tkankowej i aktywności katepsyny D w raku jelita grubego” uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: patomorfologia. W latach 2001–2004 przebywał na stypendium naukowym w Zakładzie Kinezjologii University of Waterloo oraz w Zakładzie Biologii Człowieka i Nauk o Żywieniu University of Guelph Kanada. W 2007 na podstawie osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy "Rola białek transportujących długołańcuchowe kwasy tłuszczowe FAT/CD36 i FABPpm w metabolizmie lipidów w kardiomiocytach” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia. W 2009 i 2010 przebywał na stypendium naukowym w Maastricht University Holandia. W 2011 otrzymał tytuł naukowy profesora. W tym samym roku odbył wizytę studyjną w Deutsches Diabetes-Zentrum Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie Niemcy, zaś w 2014 szkolenie w Clinical Communication Office, School of Clinical Medicine University of Cambridge Wielka Brytania.

Od 2007 pracuje jako profesor wizytujący na Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. Od 2012 pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjologii oraz prorektora do spraw studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest przewodniczącym białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.