Poprzednia

ⓘ Komisariat Straży Celnej „Praszka”
Komisariat Straży Celnej Praszka”
                                     

ⓘ Komisariat Straży Celnej "Praszka”

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku w Praszce stacjonował sztab 2 kompanii 5 batalionu celnego. Kompania wystawiała między innymi placówkę w Kiku. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Komisariat Straży Celnej "Praszka”, wraz ze swoimi placówkami granicznymi, wszedł w podporządkowanie Inspektoratu Straży Celnej "Praszka”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku w jej miejsce powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 3 z 25 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariat Straży Granicznej "Praszka”, który przejął ochronę granicy od rozwiązywanego komisariatu Straży Celnej.

                                     

1. Funkcjonariusze komisariatu

kierownicy komisariatu
 • komisarz Jan Koszykiewicz był w VIII 1927
 • komisarz Wacław Brzozowski był w 1926
 • komisarz Wacław Michałowski – V 1828 → kierownik komisariatu Lubliniec

Obsada personalna w 1926:

 • kierownik komisariatu – komisarz Wacław Brzozowski
 • pomocnik kierownika komisariatu – starszy przodownik Władysław Swornawski

Oddział konny przy komisariacie

 • strażnik Aleksander Grabowski 780
 • strażnik Ksawery Radomski 850
 • strażnik Stanisław Kolewiński 340
                                     

2. Struktura organizacyjna

Organizacja komisariatu w 1926 roku:

 • placówka Straży Celnej "Przedmoście”
 • placówka Straży Celnej "Grześlaki”
 • placówka Straży Celnej "Kik”
 • placówka Straży Celnej "Praszka”
 • placówka Straży Celnej "Szyszkowo”
 • komenda komisariatu – Praszka
 • placówka Straży Celnej II linii "Skomlin”
 • oddział konny "Praszka”
 • placówka Straży Celnej II linii "Ożarów”