Poprzednia

ⓘ Zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce (od 2017)
                                     

ⓘ Zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce (od 2017)

Zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ścisłą ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Lista ta zastąpiła poprzednią listę i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Rozporządzenie objęło ścisłą ochroną gatunkową następujące zwierzęta.

                                     

1. Gady Reptilia

 • wąż Eskulapa Elaphe longissima
 • żółw błotny Emys orbicularis
 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • jaszczurka zielona Lacerta viridis
 • zaskroniec rybołów Natrix tesselata
                                     

2. Płazy Amphibia

 • grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
 • ropucha zielona Bufo viridis
 • kumak górski Bombina variegata
 • traszka karpacka Triturus montadoni
 • rzekotka drzewna Hyla arborea
 • traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 • żaba moczarowa Rana arvalis
 • kumak nizinny bombina
 • żaba zwinka Rana dalmatina
 • ropucha paskówka Bufo calamita
                                     

3. Ryby promieniopłetwe Actinopterygii

 • jesiotr ostronosy Acipenser oxyrinchus
 • koza złotawa Sabanejewia aurata
 • głowacica hucho – osobniki występujące w dorzeczu Dunaju
 • strzebla błotna Eupallasella percnurus
                                     

4. Ślimaki Gastropoda

 • ślimak tatrzański Chilostoma cingulellum
 • świdrzyk ozdobny Charpentieria ornata
 • świdrzyk śląski Cochlodina costata
 • świdrzyk siedmiogrodzki Vestia elata
 • Caseolus calculus
 • poczwarówka pagórkowa Granaria frumentum
 • ślimak Rossmasslera Chilostoma rossmaessleri
 • niepozorka ojcowska Falniowskia neglectissima
 • poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
 • świdrzyk łamliwy Balea perversa
 • ślimak żeberkowany Helicopsis striata
 • poczwarówka północna Vertigo arctica
 • ślimak obrzeżony Helicodonta obvoluta
 • poczwarówka kolumienka columella
 • poczwarówka pagoda Pagodulina pagodula
 • poczwarówka zębata Truncatellina claustralis
 • zatoczek łamliwy Anisus vorticulus
 • poczwarówka górska Pupilla alpicola
 • poczwarówka zwężona Vertigo angustior
 • szklarka podziemna Oxychilus inopinatus
 • świdrzyk kasztanowaty Macrogastra badia


                                     

5. Pajęczaki

 • Neobisium polonicum
 • strojniś nadobny Philaeus chrysops
 • Siro carpathicus
 • Mughiphantes pulcher = Lepthyphantes pulcher
 • gryziel tapetnik Atypus piceus
 • gryziel zachodni Atypus affinis
 • gryziel stepowy Atypus muralis
 • Agroeca dentigera