Poprzednia

ⓘ Maria Dembowska (etnograf)
Maria Dembowska (etnograf)
                                     

ⓘ Maria Dembowska (etnograf)

Maria Dembowska – polska etnografka i jedna z pierwszych kolekcjonerek ludowej sztuki podhalańskiej.

Była córką zesłańca z 1863 – powstańca styczniowego Gustawa Sobotkiewicza. Chodziła ubrana w czarne żałobne stroje, zgodnie z patriotyczną modą pod zaborami i została przedstawiona jako Wieszczka Mara przez Tadeusza Micińskiego w powieści Nietota. Księga tajemna Tatr 1910. Od 1876 członkini Towarzystwa Tatrzańskiego. W 1886 zamieszkała w Zakopanem i zainteresowała się kolekcjonowaniem ludowych przedmiotów artystycznych z terenu Podhala. Ich dom o nazwie "Chata” nieistniejący, rejon obecnej ulicy Zamojskiego był nieformalnym miejscem spotkań części środowiska towarzyskiego Zakopanego. Po śmierci męża Bronisława została bliską przyjaciółką Stanisława Witkiewicza – towarzyszyła mu w ostatnich latach życia w Lovranie. Zbiory, jakie zgromadziła, przekazała w darze Muzeum Tatrzańskiemu.

Pochowana na Nowym Cmentarzu w Zakopanem; w tej samej mogile spoczywa też jej ojciec – Gustaw Sobotkiewicz 1818?–1894.