Poprzednia

ⓘ Barycz (województwo dolnośląskie)
Barycz (województwo dolnośląskie)
                                     

ⓘ Barycz (województwo dolnośląskie)

W 1281 roku w Baryczy książę wrocławski Henryk IV Probus zorganizował zjazd książąt piastowskich ze Śląska, Wielkopolski i Małopolski. Oficjalnym celem spotkania było uregulowanie najważniejszych spraw państwowych oraz gospodarczych. Na zaproszenia księcia Henryka IV Probusa odpowiedziało i stawiło się zaledwie trzech książąt: wielkopolski Przemysł II, legnicki Henryk Gruby oraz głogowski Henryk. W czasie uczty, doszło do wydarzenia, które tak opisał piętnastowieczny polski kronikarz Jan Długosz: "Probus gwałcąc razem prawo gościnności i prawa narodu, prawa boskie i ludzkie, w dniu pierwszym ich przybycia zbrodniczo, sam osobiście i z pomocą licznego zastępu rycerstwa ich pochwytał i odprowadziwszy do Wrocławia jak więźniów, każdego z nich osobna pod najściślejszą osadził strażą”. Ostatecznie przebiegły książę Henryk IV Probus wypuścił uwięzionych książąt. Ci jednak wcześniej poczynili na jego rzecz pewne ustępstwa Przemysł II odstąpił ziemię wieluńską, a książęta śląscy zobowiązali się do dostarczenia w razie potrzeby pomocy zbrojnej.