Poprzednia

ⓘ Edward Bańkowski
                                     

ⓘ Edward Bańkowski

Ukończył Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W 1965 ukończył studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1969 na podstawie pracy pt. "Badania nad agregacją krwinek płytkowych i aktywacją czynnika Hagemana XII przez kolagen” uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 1977 na podstawie osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1986 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1993 profesora zwyczajnego. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych.

W latach 1981–1987 oraz 1999–2002 pełnił przez trzy kadencje funkcję prorektora do spraw nauki w Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1980–2012 pełnił funkcję kierownika Zakładu Biochemii Lekarskiej UMB.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 2000 oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany tytułem doctora honoris causa Université de Reims-Champagne-Ardenne Francja oraz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

                                     

1. Publikacje

 • E. Bańkowski: Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wyd. 1-3. Edra Urban & Partner, 2004, 2009, 2016.
 • S. Maśliński red., J. Ryżewski red.: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. 1-4. E. Bańkowski aut. PZWL, 1992, 1998, 2002, 2009.
 • E. Bańkowski: Słownik biochemiczny: angielsko-polski i polsko-angielski. Elsevier Urban & Partner, 2011.
 • E. Bańkowski: Biochemia: podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wyd. 1-2. MedPharm Polska, 2006, 2014.
                                     
 • hormonowrażliwa esteraza cholesterolowa fosfolipazy A - D sfingomielinazy Edward Bańkowski Biochemia. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, 2005. ISBN 83 - 89581 - 10 - 8
 • tiolową SH cysteiny. Przykłady: ketapsyny II, B, H, L oraz kaspazy. Edward Bańkowski Biochemia podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wrocław:
 • gęstości LDL chylomikrony lipoproteina wysokiej gęstości HDL Edward Bańkowski Biochemia. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, 2005. ISBN 83 - 89581 - 10 - 8
 • Roman Henryk Bańkowski herbu Ostoja ur. 1932 w Rzeszowie, zm. 14 października 2004 polski pracownik łączności, poeta, publicysta, działacz kulturalny
 • postacie tromboksanów: A B prostacyklina prostaglandyny eikozanoidy Edward Bańkowski Biochemia. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban Partner. ISBN 83 - 89581 - 10 - 8
 • enzymatycznego pobudzaną przez adrenalinę, a unieczynnianą na drodze defosforylacji tego enzymu, pobudzanej przez insulinę. Biochemia, Edward Bańkowski s. 150
 • katalizator: aminotransferaza glutaminianowa Dezaminacja Transestryfikacja Edward Bańkowski Biochemia. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, 2005. ISBN 83 - 89581 - 10 - 8
 • C N syntazy Numer EC 6 - - - w bazie Enzyme nomenclature database Edward Bańkowski Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wrocław: Wydawnictwo
 • Numer EC 3 - - - w bazie Enzyme nomenclature database Biochemia - Edward Bańkowski Wydawnictwo Medyczne Urban Partner Wrocław 2004, ISBN 83 - 89581 - 10 - 8
 • aerogenos. Mikroorganizmy te wytwarzają enzymy takie jak: Ureazy Deaminazy Edward Bańkowski Biochemia Wydawnictwo Medyczne Urban Partner Wrocław 2005 ISBN 83 - 89581 - 10 - 8