Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Granicznej I linii „Chyżne”
Placówka Straży Granicznej I linii Chyżne”
                                     

ⓘ Placówka Straży Granicznej I linii "Chyżne”

Placówka Straży Granicznej I linii "Chyżne” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

                                     

1. Geneza

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówki Straży Celnej "Chyżne” i "Chyżne-most” weszły w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Chyżne” z Inspektoratu SC "Żywiec”.

                                     

2. Formowanie i zmiany organizacyjne

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną.

Rozkazem nr 7 z 25 września 1929 roku w sprawie reorganizacji i zmian dyslokacji Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego komendant Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski określił numer i strukturę komisariatu SG "Jabłonka”. Placówka Straży Granicznej I linii "Chyżne” znalazła się w jego strukturze.