Poprzednia

ⓘ Medal Homini Vere Academico
                                     

ⓘ Medal Homini Vere Academico

Medal Homini Vere Academico – medal przyznawany przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został ustanowiony w dniu 25 listopada 2013, uchwałą Senatu Uniwersytetu.

                                     

1. Opis medalu

Medal jest okrągły, wykonany z metalu. Na awersie znajduje się logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – orzeł piastowski oraz litery UAM, dookoła którego znajduje się napis: HOMINI VERE ACADEMICO w górnej części oraz UNIVERSITAS STUDIORUM MICKIEWICZIANA POSNANIENSIS w dolnej części. Na rewersie znajduje się sylwetka Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu i cytat prof. Kazimierza Twardowskiego, doctora honoris causa UAM: Uniwersytet / promienieje dostojeństwem, / spływającem na niego / z olbrzymiej doniosłości / funkcyi, którą pełni.

                                     

2. Wyróżnieni

 • Prof. Stefan H. Kaszyński Austriacki Ośrodek Kultury UAM – 10 grudnia 2015
 • Prof. Ignacy Lewandowski Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 25 listopada 2016
 • Prof. Jacek Fisiak Wydział Anglistyki – 10 maja 2016
 • Prof. Karol Latowski Wydział Biologii – 27 stycznia 2017 pośmiertnie
 • Prof. Stanisław Lorenc Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 7 listopada 2013
 • Prof. Bogdan Marciniec Wydział Chemii – 20 maja 2015
 • Prof. Michał Karoński Wydział Matematyki i Informatyki – 16 czerwca 2016
 • Prof. Stefan Paszyc Wydział Chemii – 9 stycznia 2015
 • Prof. Kazimierz Przyszczypkowski Wydział Studiów Edukacyjnych – 15 stycznia 2014
 • Prof. Wiesław Ambrozik Wydział Studiów Edukacyjnych – 15 stycznia 2014
 • Prof. Józef Tomasz Pokrzywniak Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 30 stycznia 2017 pośmiertnie