Poprzednia

ⓘ Hodegetyka
                                     

ⓘ Hodegetyka

Hodegetyka – część pedagogiki oznaczająca pod koniec XIX oraz na początku XX wieku naukę o metodach wychowania. Hodegetyka była uzupełnieniem dydaktyki, nauki o metodach nauczania.

Pierwotnie, od czasów średniowiecza, hodegetyka była dyscypliną nauk medycznych nauczana jako hodegetyka lekarska i swym zakresem obejmowała wiedzę odpowiedniego postępowania z chorymi. Specjalizacja nauk pedagogicznych, która nastąpiła w XX wieku, doprowadziła do powolnego zaniku hodegetyki nauczana była jeszcze w latach 50. XX wieku m.in. w Stanach Zjednoczonych i ZSRR.

Hodegetyka to również cześć teologii pastoralnej traktująca o pasterskim urzędzie Jezusa Chrystusa i Kościoła, która powstała na przełomie XIX i XX wieku. Jej głównym teoretykiem i przedstawicielem był Cornelius Krieg.