Poprzednia

ⓘ Wojskowy Instytut Badawczy NRD
Wojskowy Instytut Badawczy NRD
                                     

ⓘ Wojskowy Instytut Badawczy NRD

Militärwissenschaftliches Institut - MWI – nazwa ośrodka kształcenia kadr wywiadu wojskowego NLA NRD, także attaché wojskowych, z siedzibą w Klietz.

                                     

1. Historia

Koszary znajdowały się przy Berthold-Schwartz-Str. na południe od centrum miasteczka Klietz na wschodnim brzegu jeziora Klietzsee, na skraju poligonu o tej samej nazwie. Zostały zbudowane w 1935 jako zakład produkcji materiałów wybuchowych i paliw spółki WASAG Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft w Coswig. Po II wojnie światowej obiekt posłużył Skoszarowanej Policji Ludowej Kasernierte Volkspolizei na sanatorium chorób płuc 1948-. W 1952 NAL uruchomiła w nim szkołę dla oficerów wywiadu wojskowego NRD pod eufemistyczną nazwą tzw. Szkoły Edukacji Wojskowej Schule der Militäraufklärung, określaną też "szkołą leśną” Waldschule. W 1979 nadano jej kolejną przykrywkową nazwę "Instytutu Badań Wojskowych”, formalnie lokując na prawach wydziału w Akademii Wojskowej im. Friedricha Engelsa Militärakademie Friedrich Engels – MAK Friedrich Engels w Dreźnie. Absolwenci uzyskiwali tytuł oficera dyplomowanego Diplom-Militärwissenschaftler. Zatrudniano 143 osób personelu 1988. Obiekty po szkole w Klietz w 1990 zostały przejęte przez Bundeswehrę.

                                     

2. Szkoła kształciła z zakresu

Szkolenie języków obcych, prowadzone początkowo w laboratorium językowym w Klietz, następnie zostało przeniesione do szkoły językowej NAL NVA-Fremdsprachenschule w Naumburgu. Obecnie szkoła w Naumburgu jest oddziałem Federalnego Urzędu Językowego Bundessprachenamt – BSprA w Hürth.