Poprzednia

ⓘ Tomasz Komornicki
                                     

ⓘ Tomasz Komornicki

Pochodzi ze szlacheckiego rodu pieczętującego się w przeszłości herbem Nałęcz. Ojciec generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki, który zginął w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku, był bratankiem młodopolskiej poetki i pisarki Marii Komornickiej. Tomasz Komornicki studiował do 1988 roku na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN IGiPZ PAN. Promocję doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskał 9 grudnia 1998 na podstawie dysertacji Granice Polski. Analiza stopnia przenikalności w warunkach zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i wzrastającego ruchu granicznego po 1990 roku.

Stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna uzyskał 20 lutego 2005 na podstawie rozprawy habilitacyjnej Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. Od 2005 roku jest profesorem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W kwietniu 2015 prezydent Bronisław Komorowski wręczył Tomaszowi Komornickiemu w Belwederze nominację profesorską.

Został zastępcą dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W latach 2007–2009 był członkiem zespołu przygotowującego Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, zaś między 2009 a 2011 rokiem brał udział w opracowywaniu Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

                                     

1. Wybrane publikacje

  • Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. IGiPZ PAN, Warszawa 2003.
  • Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. 2009.
  • Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. IGiPZ PAN, Warszawa 2009; ​ISBN 978-83-61590-10-1 ​.
  • współpraca: Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Komitet Przestrzennego zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2009. PDF
  • Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990–1996. IGiPZ PAN, Warszawa 1999.
  • Polska polityka transportowa wobec prognozowanych zmian klimatycznych. Studia KPZK, tom CXXIV, 2009, s. 75-87.
  • Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji. 2011, ​ISBN 978-83-61590-17-0 ​.