Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Granicznej I linii „Wojtkowice”
                                     

ⓘ Placówka Straży Granicznej I linii "Wojtkowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Wojtkowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

W okresie od 2 do 11 października 1938 roku oddziały Grupy Operacyjnej "Śląsk” zajęły Zaolzie. W ślad za wojskami operacyjnymi wzdłuż wyznaczonej linii granicznej służbę na granicy obejmowała Straż Graniczna. Dla nowo ustalonego odcinka granicy powołana została Komenda Obwodu Straży Granicznej "Cieszyn”.

Rozkazem nr 3 z 31 grudnia 1938 roku w sprawach reorganizacji jednostek na terenach Śląskiego, Zachodniomałopolskiego i Wschodniomałopolskiego okręgów Straży Granicznej, a także utworzenia nowych komisariatów i placówek, komendant Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski, działając na podstawie upoważnienia Ministra Skarbu z 14 października 1938 roku zarządził przeniesienie komisariatu i placówki II linii "Cieszyn” do Cierlicka. Ponadto komisariat "Cieszyn” miał zorganizować nowe placówki linii w miejscowościach: Domasławice Górne, Sobieszowice Górne, Błędowice Dolne, oraz zapewnić częściową obsadę personalną nowo utworzonego komisariatu Straży Granicznej "Ligotka Kameralna”. Placówka Straży Granicznej I linii "Wojtkowice” weszła w skład komisariatu SG "Cierlicko”.

Użytkownicy również szukali:

opis rzeki bug,

...
...
...