Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Granicznej II linii „Międzychód”
Placówka Straży Granicznej II linii Międzychód”
                                     

ⓘ Placówka Straży Granicznej II linii "Międzychód”

Placówka Straży Granicznej II linii "Międzychód” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę wywiadowczą na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

                                     

1. Geneza

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Międzychód” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Międzychód” z Inspektoratu SC "Międzychód”.

                                     

2. Formowanie i zmiany organizacyjne

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną.

Rozkazem nr 3 z 25 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski określił strukturę organizacyjną komisariatu SG "Świechocin”. Placówka Straży Granicznej II linii "Międzychód” znalazła się w jego strukturze. Stacjonowała przy ul. Zamkowej 2. W 1936 wystawiała posterunek wywiadowczy "Sieraków” przy ulicy Chrobrego 10.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...