Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Granicznej I linii „Boguszowice”
Placówka Straży Granicznej I linii Boguszowice”
                                     

ⓘ Placówka Straży Granicznej I linii "Boguszowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Boguszowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

                                     

1. Geneza

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Boguszowice” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Cieszyn” z Inspektoratu SC "Cieszyn”.

                                     

2. Formowanie i zmiany organizacyjne

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną.

Rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski określił strukturę organizacyjną komisariatu SG "Cieszyn”. Placówka Straży Granicznej I linii "Boguszowice” znalazła się w jego strukturze.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...