Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Granicznej I linii „Makoszowy”
Placówka Straży Granicznej I linii Makoszowy”
                                     

ⓘ Placówka Straży Granicznej I linii "Makoszowy”

Placówka Straży Granicznej I linii "Makoszowy” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

                                     

1. Geneza

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Makoszowy” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Bielszowice” z Inspektoratu SC "Rybnik”.

                                     

2. Formowanie i zmiany organizacyjne

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną.

Rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski określił strukturę organizacyjną komisariatu SG "Paniówki”. Placówka Straży Granicznej I linii "Makoszowy” znalazła się w jego strukturze. Rozkaz nr 10 z 5 listopada 1929 roku w sprawie reorganizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego komendanta Straży Granicznej płk. Jana Jura-Gorzechowskiego nie wymienia nazwy komisariatu SG "Paniówki”. Wymienia komisariat Straży Granicznej "Bielszowice”. Placówka SG I linii "Makoszowy” weszła w jego skład.

Użytkownicy również szukali:

numery znaków granicznych,

...
...
...