Poprzednia

ⓘ Małgorzata Brzóska
                                     

ⓘ Małgorzata Brzóska

W 1992 ukończyła studia na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Zaraz po studiach rozpoczęła pracę na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1998 pod kierunkiem prof. Janiny Moniuszko-Jakoniuk z Zakładu Toksykologii obroniła pracę doktorską Badania nad wpływem kadmu na gospodarkę wapniową w ustroju szczura uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2005 na podstawie osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy Wpływ kadmu zastosowanego w stężeniach odpowiadających narażeniom środowiskowym i zawodowym ludzi na układ kostny szczurów uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2017 uzyskała tytuł naukowy profesora.

Pełni funkcję kierownika Zakładu Toksykologii od 2009 oraz kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Członek Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego oraz przewodnicząca oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Toksykologów Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi 2007.