Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wykładowcy uczelni w Gnieźnie
                                               

Dzierżymir Jankowski

W 1975 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, a w 1989 roku habilitował się. Od 2002 roku posiada tytuł profesora nauk humanistycznych. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz profesorem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Mieszka w Poznaniu.

                                               

Mikołaj z Kalisza

Pochodził z mieszczańskiej rodziny zamieszkałej w Kaliszu. Na Akademię Krakowską zapisał się około 1418, w 1421 otrzymał stopień bakałarza, a magistrem nauk wyzwolonych został w 1427. Studiował razem z Janem z Dąbrówki i Tomaszem Strzępińskim i razem z nimi rozpoczął studia prawnicze, które zakończył uzyskując stopień doktora dekretów 18 lutego 1440 po zdaniu egzaminu poprosił o roczny urlop i udał się do Wielkopolski. 18 sierpnia 1441 pozbawiono go wszystkich prebend, jakie posiadał, chcąc zmusić do powrotu i przejścia na Wydział Prawa. 4 maja 1443 otrzymał w Gnieźnie nominację na oficjał ...