Poprzednia

ⓘ Kategoria:Członkowie Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej
                                               

Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej

Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej – organizacja kombatancka w II Rzeczypospolitej. Próby zorganizowania ruchu datowały się na rok 1925, lecz były nieskuteczne. W 1933 ppłk Jan Burkhard złożył w Komisariacie Rządu m.st. Warszawy projekt statutu związku i został jego szefem. Pierwszy zjazd członków miał miejsce w 1934 w Warszawie, wówczas organizacja liczyła 6154 osób w 71 oddziałach. Drugi zjazd związku miał miejsce w 1936 w Krakowie, gdzie członkowie składali przysięgę. Trzeci zjazd odbył się w 1937 we Lwowie, a kolejny w 1938 w Wilnie. Według stanu na 20 sierpnia 1938 organizacja l ...

                                               

Związek Hallerczyków

Związek Hallerczyków − kombatancka organizacja skupiająca byłych żołnierzy Armii Polskiej we Francji oraz Górnoślązaków zdemobilizowanych z Wojska Polskiego. Utworzona w połowie 1920 roku na Górnym Śląsku, swoim zasięgiem objęła wkrótce cały kraj. Związek zarejestrowany został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopiero 18 lutego 1924 roku. Związek Hallerczyków znajdował się pod wpływami endecji, wspierając ideologię narodową na zasadach religii chrześcijańskiej i występując przeciwko Obozowi Sanacyjnemu. Jego honorowym przewodniczącym był gen. Józef Haller. 4 czerwca 1917 roku, dekretem ...

                                               

2 Batalion Grenadierów

2 Batalion Grenadierów – pododdział piechoty 1 Brygady Grenadierów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Formowanie batalionu rozpoczęto w Szkocji w lutym 1945. Zdolność bojową miał osiągnąć do 1 czerwca 1945. W walkach na froncie nie wziął udziału. Oficerowie wywodzili się z I Korpusu Polskiego, a żołnierze w ok. 80% z Polaków przymusowo wcielonych do Wehrmachtu lub Organizacji Todta. Stacjonował pierwotnie w Forfar, a następnie w Huntly, Brucklay Castle i Forres. Nawiązywał do tradycji 2 Pułku Grenadierów Wielkopolskich im. Bolesława Chrobrego walczącego kampanii francuskiej 1940. Żołnier ...

                                               

Zbrodnia w Podkamieniu

Zbrodnia w Podkamieniu – zbrodnia dokonana między 12 a 16 marca 1944 przez kureń UPA dowodzony przez Maksa Skorupśkiego ps. "Maks” przy pomocy 4 pułku policji SS złożonego z ukraińskich ochotników pod dowództwem niemieckim, we wsi Podkamień w dawnym województwie tarnopolskim. Szacowana liczba ofiar waha się 400 do 600 Polaków.

                                               

9 Dywizja Piechoty (II RP)

9 Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II RP. Dywizję sformowano 12 czerwca 1919 na froncie poleskim. W okresie międzywojennym dowództwo i sztab 9 DP stacjonował w Siedlcach. W kampanii wrześniowej walczyła w składzie Armii Pomorze. Rozbita w korytarzu pomorskim w pierwszych dniach września 1939.

                                               

Komenda Rejonu Uzupełnień Rzeszów

Komenda Rejonu Uzupełnień Rzeszów – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie.