Poprzednia

ⓘ Dariusz Bugajski
                                     

ⓘ Dariusz Bugajski

Dariusz Rafał Bugajski – wojskowy i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo, o specjalności: prawo międzynarodowe, prawo humanitarne, prawo morza.

                                     

1. Służba wojskowa i praca naukowa

Ukończył studia na kierunku nawigacja i uzbrojenie okrętowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również studia podyplomowe dowódczo-sztabowe a w 2001 r. obronił rozprawę doktorską w zakresie nauk wojskowych w dziedzinie sztuka wojenna w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa w Instytucie Dowódczo-Sztabowym AMW. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na temat Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego.

W latach 1994–1997 był dowódcą okrętu w 16 dywizjonie kutrów zwalczania okrętów podwodnych w Kołobrzegu. Pełnił też różne funkcje począwszy od asystenta w Instytucie Dowódczo-Sztabowym AMW przez prodziekana ds. kształcenia i studenckich Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w kadencji 2012–2016, a od 1 września 2016 r. prorektora do spraw kształcenia w kadencji 2016–2020.

Jest twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma wojskowego i prawniczego "Międzynarodowe Prawo Humanitarne” ukazującego się od 2010 r). Jest także wiceprzewodniczącym Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk od 2014 r., członkiem zarządu stowarzyszenia Rada Budowy Okrętów, które zajmuje się promocją rozwoju Marynarki Wojennej i strategii sił morskich od 2015 r. oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT). Członek rad naukowych czasopism naukowych i popularno-naukowych "Prawo Morskie”, "Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. W tej dziedzinie, poza publikacjami oraz wykładami, jest twórcą konferencji naukowej organizowanej cyklicznie przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz Wydział Prawa i Administracji UG od 2008 roku pod nazwą "Międzynarodowe Prawo Humanitarne”.

Naukowo zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, w tym szczególnie międzynarodowym prawem morza, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, sporami międzynarodowymi i bezpieczeństwem międzynarodowym, użyciem siły w stosunkach międzynarodowych, a także bezpieczeństwem w Europie Środkowej i Wschodniej. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

                                     

2. Wyróżnienia

Wyróżniony został m.in.: II. nagrodą za pracę teoretyczną w konkursie ekologicznym Ministra Środowiska i Ministra Obrony Narodowej dwukrotnie w 1998 i 2001 roku, nagrodą Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe w 2013 r.

                                     

3. Wybrane publikacje

  • Międzynarodowe organizacje morskie, Gdynia 2009, ss. 208.
  • Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, ss. 380.
  • Ochrona środowiska morskiego. Cz. 1 Wybrane zagadnienia prawne, Gdynia 2003, ss. 251.